Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

LariPro Oy

Rantatie 127, 21360 Lieto as

Yhteyshenkilö:

Lari Paavilainen

0400 618 340

lari@laripro.fi

LariPro Oy ei kerää asiakkaiden henkilötietoja eikä yrityksellä ole kattavaa asiakastietorekisteriä. Ainoa asiakastietoja sisältävä rekisteri on laskutusasiakkaat, joista tiedostoissa on nimi ja osoite, laskutusosoite sekä mahdollisesti sähköpostiosoite. Kyseiset tiedot ovat yrityksen käytössä olevalla tietokoneella salasanalla ja palomuurilla suojattuna. Laskujen kopiot säilytetään kirjanpitomapissa tilitoimiston tai yrityksen tiloissa, ja säilytysajan jälkeen ne hävitetään silppurilla tai polttamalla. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat tiedot (henkilötietolaki 26 §) ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tietoja voidaan korjata ja/tai poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi. Asiakastietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.